В детска езикова школа „Слънчоглед“ е прекрасно. Записвам се за 3-та поредна година и качеството на обучението винаги е еднакво – все така добро. Всяка година научавам все повече . Учителите ни преподават така, че да е лесно за всички. Както казва Галя: „Разбираемо за децата и с по-развито ляво или дясно полукълбо на мозъка.”
Винаги ходя с радост и се надявам така да остане. Доброто отношение на учителите и начина, по който индивидуално обръщат внимание на всеки, кара не само мен да ходя с радост там!

Рая Гетова