За нашите деца и за нас „Слънчоглед“ означава Галя и английски, а не място със строги правила и учебно място. Нашето дете посещава школата от юни 2015 и ходи с желание, защото се учи и се забавлява. а ние предпочетохме „Слънчоглед“ заради подхода на Галя към учебния процес. Ние сме семейство, говорещи на два езика, и за нас беше много важно детето ни да се чувства комфортно и спокойно при изучаването на трети език, и това всичко го постига Галя.
И затова даже мислим да запишем и малкото си дете.

Екрем и Айля Али родители на Мерве Али, 2 кл.