Индивидуални  езикови програми


За деца и възрастни

ИНДИВИД. УРОЦИ

1 учебен час 45 мин.
14лв.

ГРАФИК


Уроците се
провеждат в уговорено
удобно време

ПАКЕТНА ЦЕНА

8 учебни часа
104лв.
8 лв. отстъпка

Валидност на

КАРТАТА

5 календарни седмици

ПАКЕТНА ЦЕНА

12 учебни часа
150лв.
18 лв. отстъпка

Валидност на

КАРТАТА

7 календарни седмици

ПАКЕТНА ЦЕНА

16 учебни часа
182лв.
42 лв. отстъпка

Валидност на

КАРТАТА

9 календарни седмици