Индивидуални  езикови програми


За деца и възрастни

ИНДИВИД. УРОЦИ

1 учебен час 45 мин.
1 курсист
15лв.

ГРАФИК


Уроците се
провеждат в уговорено
удобно време

ПАКЕТНА ЦЕНА

10 учебни часа
1 курсист
140лв.
10 лв. отстъпка

Валидност на

КАРТАТА

5 календарни седмици

ПАКЕТНА ЦЕНА

20 учебни часа
1 курсист
260лв.
40 лв. отстъпка

Валидност на

КАРТАТА

10 календарни седмици

ИНДИВИД. УРОЦИ

1 учебен час 45 мин.
2-ма курсисти
10лв.

ГРАФИК


Уроците се
провеждат в уговорено
удобно време

ПАКЕТНА ЦЕНА

10 учебни часа
2-ма курсисти
90лв.
10 лв. отстъпка

Валидност на

КАРТАТА

5 календарни седмици

ПАКЕТНА ЦЕНА

20 учебни часа
2-ма курсисти
160лв.
40 лв. отстъпка

Валидност на

КАРТАТА

10 календарни седмици