Школа Изобразително изкуство


За деца и възрастни

УЧЕБЕН ЧАС

90 минути
10 лв.

ИНДИВИД. УРОК

90 минути
25 лв.

КАРТА

за 4 учебни часа
40 лв.

КАРТА

за 8 учебни часа
75 лв.

График

ИЗОБР. ИЗКУСТВО

за деца 5 ··· 15 г.
вторник, сряда и четвъртък
17:30 – 19:00

АРТ-ЗАНИМАНИЯ

за възрастни
петък
17:30 – 19:00