Aнглийски език


За деца V · · · VII клас

A2 Flyers

SENIORS

V клас

I-ва група

480 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

понеделник и сряда

16:00 - 17:30

A2 Flyers

SENIORS

V клас

II-ра група

436 лв.

100 уч. часа

1 x 3 уч. ч.

петък

15:00 - 17:35

A2 Key for Schools

SENIORS

VI клас

I-ва група

480лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

понеделник и сряда

15:00 – 16:30

A2 Key for Schools

SENIORS

VI клас

II-ра група

480лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

понеделник и сряда

15:00 – 16:30

A2 Key for Schools

SENIORS

VI клас

III-та група

436лв.

100 уч. часа

1 x 3 уч. ч.

събота

10:00 - 12:35

B1 Preliminary
for schools

TEENS (13+)

VII клас
436лв.

100 уч. часа

1 x 3 уч. ч.

петък

15:00 - 17:35