Aнглийски език


За деца I · · · IV клас

Pre A1

PHONICS

6 ··· 7 години

. . .

536 лв.

100 уч. часа

2 x 45 мин.

понеделник и сряда

18:20 – 19:05

Pre A1 Starters

JUNIORS

I клас

I-ва група

480 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

вторник и четвъртък

17:45 – 18:55

Pre A1 Starters

JUNIORS

I клас

II-ра група

480 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

вторник и четвъртък

17:50 – 19:00

Pre A1 Starters

JUNIORS

II клас

I-ва група

480 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

понеделник и сряда

16:45 – 18:05

Pre A1 Starters

JUNIORS

II клас

II-ра група

480 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

вторник и четвъртък

17:30 - 18:50

Pre A1 Starters

JUNIORS

III клас

I-ва група

480 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

понеделник и сряда

16:45 - 18:05

Pre A1 Starters

JUNIORS

III клас

II-ра група

480 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

вторник и четвъртък

16:00 – 17:20

Pre A1 Starters

JUNIORS

III клас

III-та група

436 лв.

100 уч. часа

1 x 3 уч. ч.

събота

10:00 - 12:20

A1+ Movers

JUNIORS

IV клас

I-ва група

480 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

вторник и четвъртък

16:15 – 17:35

A1+ Movers

JUNIORS

IV клас

II-ра група

436 лв.

100 уч. часа

1 x 3 уч. ч.

петък

15:00 - 17:20