Aнглийски език


За деца I · · · IV клас

Pre A1

PHONICS

6 ··· 7 години

. . .

500 лв.

100 уч. часа

2 x 1½ уч.ч.

понеделник и сряда

18:10 – 18:55

Pre A1 Starters

JUNIORS

I клас

I-ва група

550 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

вторник и четвъртък

17:40 – 19:00

Pre A1 Starters

JUNIORS

I клас

II-ра група

300 лв.

60 уч. часа

2 x 1 уч. ч.

вторник и четвъртък

18:30 – 19:10

Pre A1 Starters

JUNIORS

II клас

I-ва група

550 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

понеделник и сряда

17:30 – 18:50

Pre A1 Starters

JUNIORS

II клас

II-ра група

500 лв.

100 уч. часа

2 x 1½ уч.ч.

вторник и четвъртък

18:00 - 19:00

Pre A1 Starters

JUNIORS

III клас

I-ва група

500 лв.

100 уч. часа

2 x 1½ уч.ч.

понеделник и сряда

18:00 - 19:00

Pre A1 Starters

JUNIORS

III клас

II-ра група

550 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

вторник и четвъртък

17:00 – 18:20

Pre A1 Starters

JUNIORS

III клас

III-та група

550 лв.

110 уч. часа

2 x 2 уч. ч.

пронеделник и сряда

16:40 - 18:00

A1+ Movers

JUNIORS

IV клас

I-ва група

500 лв.

100 уч. часа

2 x 1½ уч.ч.

вторник и четвъртък

16:45 – 17:45

A1+ Movers

JUNIORS

IV клас

II-ра група

500 лв.

100 уч. часа

2 x 1½ уч.ч.

понеделник и сряда

16:45 - 17:45

Pre A1 Starters

JUNIORS

IV клас

III-та група

500 лв.

100 уч. часа

1 x 3 уч.ч.

събота

10:00 - 12:20