Aнглийски език


За деца 4 · · · 6 години

Beginner AO

KIDS 1

4 ··· 5 години
300 лв.

60 уч. часа

1 x 2 уч.ч.

....

...

Beginner AO

KIDS 2

5 ··· 6 години
300 лв.

60 уч. часа

1 x 2 уч.ч.

...

...

Beginner AO

KIDS 3

5 ··· 6 години
500 лв.

100 уч. часа

2 x 1½ уч.ч.

...

...