Aнглийски език


За деца 3 · · · 6 години

Beginner AO

KIDS 1

3 ··· 4 години
322 лв.

60 уч. часа

1 x 60 мин.

петък

17:30 – 18:30

Beginner AO

KIDS 2

4 ··· 5 години
536 лв.

100 уч. часа

2 x 45 мин.

понеделник и сряда

18:20 – 19:05

Beginner AO

KIDS 3

4 ··· 5 години
322 лв.

60 уч. часа

1 x 60 м.

петък

17:30 – 18:30

Beginner AO

KIDS 4

5 ··· 6 години
536 лв.

100 уч. часа

2 x 45 мин.

понеделник и сряда

18:20 – 19:05