С няколко думи ...

Детска езикова школа „Слънчоглед“ е създадена през 2011 г. В нея учат деца от 3 до 15 години. Това е място, различно от всички останали. В спокойна и красива среда децата научават много - с лекота и радост. А вдъхновените ни учители, с любов и внимание, предразполагат децата да разкрият неограничения си потенциал.
Добрата атмосфера в школата създава условия за разгръщане на творческите им заложби. Подкрепени от учителите си те развиват и обогатяват себе си, като учат с много радост и усмивки.

„Ние вярваме в уникалната интелигентност на всяко дете и знаем, че всички учат по различен начин и с индивидуално темпо.“

Обръщаме голямо внимание на ранното чуждоезиково обучение на децата от 3 до 6 години - възраст, в която ученето на чужд език е просто още едно прекрасно преживяване. Четирите езикови умения – четене, писане, слушане и говорене – се надграждат много естествено, съобразно възрастта, чрез разнообразни игри, приятни и мелодични песни, рисуване, танц и драматизирани приказки.

За по-големите ученици предлагаме допълнителна подготовка за изпитите на Кеймбридж за деца. Подробности за изпитите може да видите тук.
Обучението ни има изключително комуникативна насоченост и е организирано в малки групи от 5 до 8 деца. Използваме всички съвременни средства, мултимедия, интернет ресурси и др. за обучение на дигитално поколение деца. Държим да имаме непрекъсната обратна връзка с родителите за напредъка на всяко дете и така родителите стават наши сътрудници в обучителния процес.

Отзиви за Слънчоглед